Privacyverklaring

Deze website verwerkt persoonlijke gegevens. Als wettelijke gegevensbeheerder zet Froteu BV. zich sterk in voor de zorgvuldige en verantwoorde verwerking van persoonlijke gegevens. Daarom verwerken en beschermen we persoonlijke gegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid. Deze privacyverklaring geeft aan welke persoonlijke gegevens we verzamelen en gebruiken, en met welk doel. We raden u aan dit zorgvuldig te lezen.

Maakt u gebruik van onze dienst MijnPIA, dan vindt u hier aanvullende informatie specifiek voor deze dienst.

Deze privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 7 september 2023.

Algemene beginselen

Wij verwerken gegevens in overeenstemming met de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit houdt onder andere in dat:

we duidelijk de doeleinden vermelden waarvoor we persoonsgegevens verwerken, zoals uiteengezet in deze privacyverklaring;

we onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen die persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;

we uw uitdrukkelijke toestemming vragen voordat we uw persoonsgegevens verwerken in gevallen waarin uw toestemming vereist is;

we passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonlijke gegevens te beschermen en eisen dat partijen die persoonsgegevens namens ons verwerken hetzelfde doen;

we uw recht respecteren om uw persoonlijke gegevens op verzoek in te zien en te corrigeren of te verwijderen.

Cookieverklaring

Deze website maakt gebruik van cookies van Google Analytics.

Gebruik van persoonlijke gegevens

Het gebruik van onze dienst houdt in dat bepaalde soorten gegevens worden achtergelaten, waaronder persoonlijke gegevens. We bewaren en gebruiken alleen de persoonlijke gegevens die u rechtstreeks heeft verstrekt in het kader van de door u aangevraagde dienst of waarvan bij verstrekking duidelijk was dat deze voor gegevensverwerkingsdoeleinden zou worden verstrekt.

Contactformulier en nieuwsbrief

We bieden een nieuwsbrief aan waarmee we geïnteresseerde partijen willen informeren over onze producten en/of diensten. Elke nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Uw e-mailadres wordt alleen aan de lijst van abonnees toegevoegd met uw uitdrukkelijke toestemming.

Wanneer u een contactformulier op de website invult of ons een e-mail stuurt, worden de gegevens die u indient bewaard zolang als de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail vereist, met als doel deze volledig te beantwoorden en af te handelen.

Delen met derden

Uw gegevens worden uitdrukkelijk niet gedeeld met derden.

Beveiliging

We nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik en ongeoorloofde toegang tot persoonlijke gegevens te beperken.

Websites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die via links aan deze website zijn gekoppeld. We kunnen niet garanderen dat deze derden uw persoonlijke gegevens op een betrouwbare of veilige manier zullen behandelen. Daarom raden we aan de privacyverklaringen met betrekking tot deze websites te lezen voordat u ze gebruikt.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

We behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. We raden aan deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen om op de hoogte te blijven van deze wijzigingen.

Toegang en wijzigingen van uw gegevens

Als u vragen heeft over ons privacybeleid of over de toegang tot en wijzigingen van (of verwijdering van) uw persoonlijke gegevens, neem dan te allen tijde contact met ons op.

Functionaris Gegevensbescherming Froteu BV: Dhr. Jack van Dooren