Je nieuwste bericht staat klaar. Klik op Oké.

Als er gedurende 24 uur geen berichten heen en weer zijn gestuurd tussen PIA en de gebruiker, en de gebruiker nergens op heeft gereageerd, beëindigt WhatsApp het gesprek.

Wanneer PIA vervolgens een bericht stuurt, wordt dit bericht niet direct afgeleverd maar in plaats daarvan in de wachtrij geplaatst, aangezien er geen lopend gesprek is. Om een gesprek te initiëren, stuurt PIA als eerste de volgende aankondiging naar de gebruiker: ‘Je nieuwste bericht staat klaar om naar je verstuurd te worden. Klik op Oké’.

Klikt de gebruiker op Oké‘, dan wordt het bericht dat als laatste in de wachtrij is geplaatst verstuurd. Zolang er niet op ‘Oké‘ wordt geklikt, blijft het bericht in de wacht staan.