Nieuw app “gesprek”

Pia en de gebruiker kunnen langere tijd een gesprek voeren via WhatsApp-berichten. Dit gesprek wordt beëindigd als de gebruiker gedurende 24 uur geen antwoord of bericht heeft gestuurd naar Pia. Het 24H icoontje wordt dan rood.

  • Pia start een nieuw gesprek op wanneer er een geplande app staat om verstuurd te worden. Eerst wordt een aankondiging naar de gebruiker gestuurd met de optie om verder te gaan met het gesprek.
  • Als de gebruiker op “VERDER” klikt, wordt het laatst geplande appje verstuurd en wordt het gesprek voortgezet. Als de gebruiker niet op “VERDER” klikt, wordt het geplande appje niet verstuurd en blijft het in de wacht staan. Dit is om te voorkomen dat de gebruiker het als spam ervaart.
  • Het dashboard toont de status van de appjes met een lichtgroene kleur als er bij een gebruiker een appje in de wacht staat. Wanneer het appje verstuurd wordt, verandert de kleur naar wit.
  • Als de gebruiker niet op “VERDER” klikt, wordt de beheerder via e-mail geïnformeerd.

Het is aan te raden om de gebruiker minimaal 1 keer per dag een bericht te sturen om het gesprek gaande te houden.